Firmy kurierskie - tanikurier.eu

Zasady i wskazówki dotyczące pakowania:
Aby zapewnić bezpieczne i punktualne dostarczenie paczki, korzystaj z wytycznych i procedur dobrego pakowania ustalonych w wyniku badań przeprowadzonych przez:

Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.
Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania
Zawiń każdy przedmiot osobno
Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego
Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć
Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem zwrotnym
Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki
Towary wyłączone z przewozu
Wymienionych poniżej artykułów nie wolno wysyłać zarówno w usługach krajowych jak i międzynarodowych (o ile nie zawarto w tym celu odrębnej umowy):

Artykuły o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro)
Bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
Biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie1.
Broń palna
Futra
Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
Materiały pornograficzne
Napoje alkoholowe
artykuły spożywcze wymagające szczególnych warunków przewozu
Pieniądze, papiery wartościowe ( czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje ) oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
Rzeczy osobiste (za wyjątkiem: przesyłek do USA ze wszystkich miejsc oraz do wybranych krajów za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
Skóry zwierząt (nieudomowionych)
Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA odnośnie usług Express i Expedited oraz przepisami ADR odnośnie usług Standard)
Towary nietrwałe
Tytoń i produkty tytoniowe
Żywe zwierzęta