Polityka prywatności serwisu TaniKurier.eu

Polityka prywatności serwisu internetowego TaniKurier.eu

Administrator Państwa danych osobowych.

Microstudio Michał Szczechura
ul. Krakowska 438B
43-300 Bielsko-Biała
REGON: 241116931
NIP: 547-187-90-98

(w dalszej treści zwane Microstudio)

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę tanikurier.eu jest akceptacja warunków regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych szczegółowo opisanych w tej polityce prywatności. Korzystanie z serwisu internetowego tanikurier.eu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez serwis plików cookies i innych danych podanych zupełnie dobrowolnie przez Użytkownika.

Sposób uzyskania danych osobowych.

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji konta na stronie tanikurier.eu lub przez jednorazowe zamówienie kuriera. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest zupełnie dobrowolne.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO1 zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Cel oraz zakres zbieranych danych.

- celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja złożonego zamówienia internetowego oraz umożliwienie kontaktu w ramach późniejszej obsługi zamówienia.
- prowadzenie analiz statystycznych
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa min. podatkowego).
- W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w serwisie internetowym tanikurier.eu oraz podaje następujące dane:
- Imię i nazwisko
- Adres
- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- NIP (w przypadku rejestracji firmy),
- Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy),
- Nr rachunku bankowego do zwrotu kwoty pobrań

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych.

- Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienie danych osobowych ( na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika lub usunięte poprzez kontakt z Microstudio.
- W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: [email protected], co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć powyżej wskazany cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres:
- dla użytkowników niezarejestrowanych przez okres wymagany przez prawo podatkowe
- dla użytkowników zarejestrowanych przez okres wymagany przez prawo podatkowe w przypadku odstąpienia przez użytkownika od trwającej umowy poprzez jej wypowiedzenie

Kto jeszcze ma dostęp do Państwa danych osobowych.

Dane nadawców i odbiorców przekazywane w zleceniach w celu realizacji usługi (transportu) są przekazywane wskazanym przez Państwa przewoźnikom i operatorom logistycznym wspomagającym realizacje usług transportowych.

Firmy wspierające nas w świadczeniu usług dla Państwa, które zapewniają:

- Obsługę techniczną serwisu internetowego tanikurier.eu
- Obsługę księgową i prawną.
- Obsługę metod płatniczych wykorzystywanych w serwisie internetowym tanikurier.eu.
- Organy publiczne, które zgodnie z prawem mogą uzyskać takie dane.

Pliki Cookies

- Strona internetowa www.dipp.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

- Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie internetowym tanikurier.eu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego tanikurier.eu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Informacje odczytywane przez nasz serwis internetowy tanikurier.eu, mogą być odczytywane także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

- W ramach serwisu internetowego tanikurier.eu stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia serwis) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

- Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zabezpieczenia

- Serwis internetowy tanikurier.eu stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Serwis Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
- Dane osobowe w serwisie internetowym tanikurier.eu są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
- Strony internetowe w serwisie internetowym tanikurier.eu zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
- W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w serwisie internetowym tanikurier.eu utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do serwisu internetowego tanikurier.eu.
- Serwis internetowy tanikurier.eu nigdy nie wysyła niechcianej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Informujemy , że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Postanowienia końcowe

- W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem
e-mail: [email protected]
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu serwisu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
- Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej tanikurier.eu
- Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.