Jak wysyłać - tanikurier.eu

Jak prawidłowo wysyłać:

Podawaj prawidłowe wymiary !
Prawidłowe podanie wymiarów przesyłki powoduje naliczenie prawidłowej opłaty za przesyłkę.

W przypadku naklejek specjalnych lub niestandardowego kształtu przesyłki obowiązek zaznaczenia opcji nie standardu spoczywa na zleceniodawcy. Przewoźnicy mają prawdo do weryfikacji informacji zawartych w zleceniu na magazynach. W przypadku niezaznaczenia nie standardu lub podania nieprawidłowych wymiarów w zleceniu mamy prawo do wystawienia dopłaty do przesyłki w wysokości faktycznych kosztów wynikających z cennika dla danej przesyłki oraz dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto związanej z dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia.
Jeżeli zostanie nadana przesyłka która nie jest objęta naszym cennikiem naliczona zostanie kwota którą obciąży nas przewoźnik za daną przesyłkę.

Co to jest waga wymiarowa?
Waga wymiarowa jest to waga liczona na podstawie specjalnych wskaźników.
Firmy kurierskie liczą z różnych wzorów wagi wymiarowe w naszym serwisie odbywa się to według wyliczeń dla:

UPS - A*B*C/5000
Przykład przesyłki 40cm x 60cm x 20 cm /5000 = 48000/5000 = 9,6 wagi wymiarowej

DHL A*B*C/6000
Przykład przesyłki 40cm x 60cm x 20 cm - (suma boków 120) - waga wymiarowa nie będzie liczona
Przykład przesyłki 100cm x 110cm x 60 cm - suma boków 270 cm waga wymiarowa = 660000/6000 = 110 wagi wymiarowej

Podaliśmy przykład jednakowej przesyłki i wyliczeń dla trzech przewoźników.
Do wyliczeń ceny brana jest wyższa z pośród wagi wymiarowej i rzeczywistej. Podanie prawidłowych wymiarów powoduje że system sam wylicza wagi wymiarowe dla przewoźników i prawidłowo wycenia przesyłkę. W przypadku zaniżenia wymiarów użytkownik może otrzymać wyrównanie do ceny za przesyłkę jeśli koszt nadania rzeczywistych wymiarów przesyłki był większy.

Niestandardowy kształt. Co to jest?
Przewoźnicy naliczają dodatkowe opłaty za tzw. niestandardowy kształt. Kiedy on może zostać naliczony i kiedy taką informację powinno się dodać do zlecenia? W naszym serwisie wszyscy przewoźnicy wymagają zaznaczenia opcji niestandardowy kształt jeśli przesyłka nie jest regularna tzn. nie tworzy swoimi gabarytami regularnego prostopadłościanu. Również naklejenie naklejki uwaga szkło lub ostrożnie powoduje naliczenie niestandardowego kształtu. Jest to spowodowane tym iż przesyłka nie może iść przez automatyczną sortownię ze względu na jej bezpieczeństwo - musi zostać przesortowana ręcznie. Gabaryty przesyłek także mogą spowodować naliczenie niestandardowego kształtu poniżej podsumowanie kiedy zostanie naliczona opłata za niestandardowy kształt.

Przewoźnik UPS:
- dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
- dla przesyłek których jeden z boków jest większy lub równy 110 cm
- dla przesyłek dla których wskaźnik ze wzoru A+2*(B+C) wynosi od 280 co 330
- dla przesyłek z oznaczonych "uwaga szkło" , "ostrożnie"
- dla przesyłek powyżej 30 kg wagi rzeczywistej

Przewoźnik DHL
- dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
- dla przesyłek których jeden z boków jest większy lub równy 140 cm
- dla przesyłek których suma boków A,B i C równa lub większa 200 cm
- dla przesyłek których conajmniej dwa boki są większe niż 60 cm
- dla przesyłek z oznaczonych "uwaga szkło" , "ostrożnie"